Mick kreeg, 18 maanden
oud, van de buurman een
crossmotor in bruikleen.

Van deze crossmotor moest
hij niets weten, als de motor
werd gestart moest hij direct
weer uit, maakte veel teveel herrie.

Later werd dat wel anders.

Zijn grote voorbeeld is Stefan
Everts, 10x wereldkampioen,
maar omdat Stefan is gestopt
met de actieve motorcross
staat nu Marc de Reuver voor
Mick aan de top.

Op pappa's motor
Mick z'n eerste ritje...